نشست‌ها

ردیف عنوان  زمان نشست
شاخص‌های مصلحت در نظام حقوقی خانواده 5 تیر1401
تبیین سند رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون حقوق کودک؛ نکته ها و تاملات 3 خرداد 1401
بانوان پناهنده و پناهجو؛ در جست‌وجوی حمایت 1 اسفند 1401
نشست بررسی فقهی و حقوقی تأثیرات کرونا بر حقوق و تکالیف خانواده 5 خرداد 1401
بررسی فقهی ماهیت طلاق توافقی 14 تیر 1401
رای دادگاه دائر بر طلاق به توافق و اجرای آن 21 تیر 1401
علل روانشناختی درخواستهای طلاق توافقی با تکیه بر رویکردهای درمانی. 28 تیر1401
نقش خانواده در تربیت اخلاقی فرزندان 5 مرداد 1401
ازدواج مجدد و طلاق به درخواست زوجه (جلسه اول) 11 مرداد 1401
فریب در ازدواج 9 مرداد 1401
بزه عدم ثبت نکاح و طلاق 23 مرداد 1401
جرایم جنسى 30 مرداد 1401
آشنایی با چگونگی مواجهه علمی با موضوعات مستحدثه فقهی 22 مرداد 1401
طرح مطالعاتی با موضوع مباحث حقوق زن و خانواده 24-14 شهریور 1401
ممنوعیت و مجازات خشونت علیه کودکان از منظر قوانین 30 مرداد1401
مهارت‌های زندگی 5 شهریور 1401
آزادی اراده زوجین و انحلال نکاح 19 مرداد 1400
واکاوی اجرای احکام خانواده 25 مرداد1400
چگونگی ارتقاء کیفیت دادگاه خانواده 2 شهریور 1400
جایگاه مشاوره در دادگاه خانواده و میزان اثر بخشی آن در دعاوی خانوادگی 9 شهریور 1400
جایگاه فعلی زنان قاضی در قوه قضاییه و فاصله آن با وضع مطلوب آن 16 شهریور 1400
جلسه پرسش و پاسخ و مشاوره در خصوص دغدغه های قبل و بعد از ازدواج 28 آذر 1400
درآمدی بر جرم شناسی بانوان؛ از دیدگاه های کلاسیک تا جرم شناسی فمینیستی 10 بهمن1400
بررسی تاسیسات ارفاقیث در رابطه با زنان زندانی 17 بهمن 1400
رویکردی جرم شناسی بر عامل جنسیت در بزه دیدگی زنان 24 بهمن1400
تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق اداری وکار 25 مهر 1400
مبنا وضع حق برای زنان؛ انسانیت یا جنسیت 9 آبان1400
تفاوت‌هایی که دیده نمی‌شود (روایتی از نادیده گرفتن‌ اقتضائات جنسیتی در تصمیم‌گیری های خرد و کلان) 17 مرداد 1400
نشست تفاوت‌های جنسیتی در اسلام، ادیان، فمینیسم 14 شهریور 1400
تفاوت‌های جنسیتی در ساحت جسم و روان 21 شهریور1400
جایگاه تفاوت‌های جنسیتی درسیاست گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران 28 شهریور1400
کارکرد تفاوت‌های جنسیتی در خانواده ونقش آن در سازگاری زناشویی 31 شهریور 1400
احساس امنیت و تفاوت های جنسیتی 11 مهر 1400
بازخوانی اثربخشی تفاوت‌های جنسیتی در حمایت کیفری از بزه دیده 18 مهر 1400
آسیب‌های مرتبط با روابط زوجین در خانواده 30 خرداد 1400
کار افرینی بانوان 1-14 شهریور 1400
مسائل خانواده در دولت آینده 16 مرداد 1400
کـرونـا و خانواده در ایران 1شهریور1400
وبینار بین المللی بررسی پیش نویس لایحه عراقی خشونت علیه زنان 27 آذر 1400
آزادی اراده والدین و حقوق فرزندان 12 مرداد 1400
قید استطاعت در پرداخت مهریه و آثار آن 5 مرداد 1400
اجرای حکم پرداخت مهریه 29 تیر 1400
تعهد ثالث به پرداخت مهریه 22 تیر 1400
افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران 15 تیر  1400
1 وبینار ملی تحلیل چالش‌های خانواده ایرانی و تبیین حمایت ‌ها در بحران کرونا 14 آبان 1399
2 وبینار دوم تحلیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ 19 مرداد 1399
3 حل دوستانه اختلافات خانوادگی در پرونده‌های دارای عنصر خشونت 2 اسفند 1399
4 تجربه زیسته طلاق توافقی در بین بانوان شهر تهران 11بهمن 1399
5 سیر تحول قانونی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی وارتباط آن با کودک همسری 20 دی 1399
6 بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار 14 تیر1399
7 واکاوی حقوق مالی زوجین در نظام جمهوری اسلامی ایران 23 اسفند1399
نشست اجرای آرای صادره شده از دادگاه‌های خارجی در ایران 30 بهمن 1399
مبانی حقوقی تحکیم خانواده 14 بهمن 1399
نظریه حق محور تبیین جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر حق داشتن خانواده 21 بهمن 1399
کارکرد رشدی خانواده و خطر جرم در کودکان و نوجوانان 28 بهمن 1399
کارکرد جامعه پذیری خانواده و خطر جرم در کوکان و نوجوانان 4 اسفند 1399
کارکرد کنترلی خانواده و خطر جرم در کودکان و نوجوانان 11 اسفند 1399
سلسله نشست‌های بررسی وضعیت زنان در ایران و جهان با محوریت حقوق زن و خانواده ۰۹ اسفند 1399
حل دوستانه اختلافات خانوادگی در حقوق تطبیقی با تأکید بر میانجیگری 29 شهریور 1399
مولفه های تامین مصالح در باورهای مصنوعی 14 بهمن 1399
تاثیر فقه بر نظام سازی تربیت اعتقادی با رویکرد به مراحل اصول و روش های و جایگاه حاکم 23آذر 1399
آزادی اراده زوجین در انعقاد نکاح و آثار آن 29 بهمن 1399
امکان رد تقاضای طلاق زوج در محاکم خانواده ۲۵ تیر ۱۳۹۹
وبینار بررسی ابعاد و آثار بیماری های واگیردار در فقه و حقوق خانواده همزمان با ایام کرونا ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
وبینار نقش حقوق بین الملل در دعاوی خانواده ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
تربیت اقتصادی خانواده ناظر به فقه الاقتصاد ۱۱ دی ۱۳۹۸
چالش‌های فقهی درمان‌های ناباروری ۲۴ آذر ۱۳۹۸
چهارمین نشست فقه پژوهی خانواده: فقه منظومه‌ای و فقه تمدنی و بازتاب آن در نهاد خانواده ۰۹ تیر ۱۳۹۸
تربیت جنسی از منظر فقهی، حقوقی، جامعه شناسی و روانشناسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بررسی فقهی سن ازدواج در چهارمین نشست فقه پژوهی خانواده ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
الزامات فقهی تربیت جنسی کودکان اردیبهشت ۱۳۹۸
فقه پژوهی خانواده - با محوریت تربیت جنسی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کاربرد قواعد فقهی در تربیت اسلامی ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زن و خانواده ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
آسیب شناسی تحلیل های انقلاب اسلامی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاملاتی در فلسفه فقه تربیتی ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
قانون حمایت از خانواده با وضعیت موجود بررسی شد ۰۷ آذر ۱۳۹۷ 
نشست تخصصی خانواده با نگاهی بر اندیشه های حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) ۰۳ مهر ۱۳۹۶
برگزاری نشست تخصصی نظام کیفری ایران در حوزه خانواده ۱۸ مهر ۱۳۹۶ 
نقد و تحلیل نهاد حضانت و ولایت در قانون حمایت خانواده ۰۲ دی ۱۳۹۶ 
تربیت فقهی با تاکید بر تحلیل تربیتی احکام فقهی ۰۸ اسفند ۱۳۹۶