هفتمین نشست از سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

بازخوانی اثربخشی تفاوت‌های جنسیتی در حمایت کیفری از بزه دیده

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۹ کد : ۳۴۵۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۰
بازخوانی اثربخشی تفاوت‌های جنسیتی در حمایت کیفری از بزه دیده

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران  هفتمین نشست رسمی از سلسله نشست‌های تفاوت‌های جنسیتی را با عنوان بازخوانی اثربخشی تفاوت‌های جنسیتی در حمایت کیفری از بزه دیده با سخنرانی استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ برگزار نمود.

سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی سلسله جلسات تفاوت‌های جنسیتی که بانگاهی همه جانبه است را بسیار درخور توجه دانستند. ایشان به اهمیت توجه به بزه دیده و بزهکار در کنار یکدیگر برای تحقق عدالت از منظر حقوق کیفری اشاره کردند و با بررسی انواع نگاه به بزه دیده: الف) نگاه حمایتی ب) نقش بزه دیده در ارتکاب جرم برای کاهش مجازات بزهکار (در قانون ما این نگاه صرفا برای دفاع مشروع و تخفیفات جرم وجود دارد) افزودند؛ رویه واحدی برای حمایت از بزه دیده در قوانین وجود ندارد. ایشان در ادامه به تبیین موارد قابل تامل در قوانین ماهوی ازجمله الف) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در خصوص؛ حدود، قصاص و دیات ب) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در خصوص؛ تعزیرات ج) قانون حمایت از خانواده پرداخت و در پایان اذعان داشتند؛ با توجه به مواد قانونی سیاست واحدی را مشاهده نمی‌کنیم که قانون‌گذار از زنان حمایت کرده باشد. از جهاتی نگاه ارفاق آمیز واز جهاتی دیگر نگاه تبعیض آمیز وجود دارد که باتوجه به شرایط اجتماعی هر دونگاه قابل قبول نیست. چرا که در همان شرایط اجتماعی مردانی را می بینیم که بزه دیده هستند ومورد خشنونت قرارگرفته اند، فلذا نیازمند یک بازنگری هستیم. نگاه مبنایی بدون توجه به جنسیت به نتایج واقعی تر که مورد تمکین همه افراد جامعه است منجر می‌شود واصولا نگاه حمایتی چشم بسته از یک جنسیت نمیتواند مفید باشد.


نظر شما :