بانک قوانین

بانک قوانین در حوزه خانواده

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده به منظور دسترسی آسان دانشجویان حقوق به ویژه دانشجویان حقوق خانواده به قوانین مرتبط به حوزه خانواده، این قوانین (أعم از قوانین لازم‌­الاجرا و قوانین منسوخ) را که در سایت­ های مختلف به شکل پراکنده وجود دارد، در یک مجموعه ارائه نموده است.