طرح مطالعاتی با موضوع مباحث حقوق زن و خانواده

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۸ کد : ۴۱۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۸
طرح مطالعاتی با موضوع مباحث حقوق زن و خانواده

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با همکاری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌کند:
دومین جلسه دوره آموزشی آشنایی با فقه و حقوق خانواده
طرح مطالعاتی با موضوع مباحث حقوق زن و خانواده (جلسه اول)
به عنوان یک بانو تا چه میزان از حقوق و تکالیف مبتنی بر جنسیت خود آگاهی دارید؟
دوشنبه 24 مرداد 1401
ساعت 10 الی 12
مجازی
مدرس دکتر زهرا آل اسحاق (استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س))
به همراه اعطای گواهی معتبر


نظر شما :