جرایم جنسى

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۴۱۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۵
جرایم جنسى

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار می کند: جلسه سوم کارگاه پرونده خوانی در حوزه جرایم نکاح و خانواده با موضوع: جرایم جنسى
سخنران: دکتر حسین قاضی زاده مدرس دانشگاه شهید مطهری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
تاریخ برگزاری: یکشنبه 30 مرداد 1401 ساعت: 16 الی 18
هزینه ثبت نام: ۲۵ هزارتومان
گواهی حضور به صورت الکترونیکی صادر می گردد. جلسه مجازی برگزار خواهد شد

به همت کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، آخرین کارگاه رسمی از سلسله کارگاه های پرونده خوانی با عنوان جرایم جنسی و با سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر حسین قاضی زاده یکشنبه ۳۰ مردادماه به صورت مجازی برگزار گردید. عناوین برخی از مطالب مطروح در جلسه به شرح ذیل است:بررسی چند دادنامه مرتبط با موضوع جرایم جنسیاشاره به رویه های قضایی مختلف در حیطه احکام صادره در راستای مصادیق جرایم جنسی ضمن گستردگی دامنه تعداد عناوین جرایم منافی عفت بررسی جرم انگاری رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی (تماس تلفنی، پیام و...) با قرائت و بررسی تفصیلی آراء مربوطهپرداختن به مساله نظارت مناسب بر افعال مرتکبان و پیشگیری از جرایم منافی عفتبررسی ممنوعیت انتساب افسادالارض به انتشار یک عکس مستهجن از یک شخص طبق قاعده برائت براساس آراء متفاوت و توضیح رویه های قضایی درراستای این امر جمع بندی، بیان نکات تکمیلی و پاسخ به سوال حضار


نظر شما :