تعهد ثالث به پرداخت مهریه

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۶ کد : ۳۲۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۶
تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دومین نشست از سلسله نشست های مدرسه تابستانه انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با موضوع          « تعهد ثالث به پرداخت مهر » در تاریخ 22 / 4 / 1400 با ارائه سرکار خانم دکتر لیلا سادات اسدی، مستشار قضایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه برگزار گردید. ایشان در ابتدای نشست به بررسی جواز و مشروعیت این امر در فقه امامیه و حقوق موضوعه پرداختند و چنین تعهداتی را از سه منظر زمانی پیش ازانعقاد عقد نکاح، حین انعقاد و پس از انعقاد عقد نکاح مورد بررسی قرار دادند. همچنین تعهد ثالث به پرداخت مهر را مشتمل بر دو رکن اساسی رضایت زوج و رضایت زوجه دانستند که در قالب عقد ضمان و ایفای عهد، متفاوت میباشند. مستشار قضایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ادامه مباحث به اثر تعهد ثالث بر تعهد زوج و آثار مهر بر تعهد ثالث پرداخته و مطالبی در خصوص شمول تبصره 1082 قانون مدنی و شمول حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده دراین مورد بیان فرمودند. در انتها، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مهر را مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده دانستند و با استناد به سه نظریه مشورتی، رسیدگی به دعوا در صورت تعهد ثالث به پرداخت مهر را نیز در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دادند و عدم شمول حکم ماده 1085 قانون مدنی در صورت وجود چنین تعهدی اثبات نمودند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ هایی میان حضار و استاد محترم صورت گرفت و همگی از مطالب جلسه، اظهار رضایت نمودند.


( ۳ )

نظر شما :