چهارمین نشست از سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

جایگاه تفاوت‌های جنسیتی درسیاست گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۹ کد : ۳۴۵۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۰
جایگاه تفاوت‌های جنسیتی درسیاست گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران

چهارمین نشست از سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با عنوان جایگاه تفاوت‌های جنسیتی درسیاست گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران مورخ یکشنبه 28/6/1400 با اراده سرکار خانم فرشته روح افزا بصورت مجازی برگزا رگردید.


نظر شما :