بزه عدم ثبت نکاح و طلاق

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۴۱۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۱
بزه عدم ثبت نکاح و طلاق

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار می کند: جلسه دوم کارگاه پرونده خوانی در حوزه جرایم نکاح و خانواده با موضوع: بزه عدم ثبت نکاح و طلاق
سخنران: سرکارخانم دکتر هما داوودی گرمارودی عضو هیئت مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران - وکیل دادگستری
تاریخ برگزاری: یکشنبه 23 مرداد 1401 ساعت: 16 الی 18
گواهی حضور به صورت الکترونیکی صادر می گردد. جلسه مجازی برگزار خواهد شد

به همت کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، دومین کارگاه رسمی از سلسله کارگاه های پرونده خوانی با عنوان بزه عدم ثبت نکاح و طلاق و با سخنرانی استاد محترم سرکارخانم دکتر هما داوودی گرمارودی یکشنبه ۲۳ مردادماه به صورت مجازی برگزار گردید.
عناوین برخی از مطالب مطروح در جلسه به شرح ذیل است:
حقوق زن در دایره نکاح دائم و موقت
بررسی عدم ثبت قانونی ازدواج از حیث ضمانت اجرا
لزوم ثبت ازدواج موقت در برخی موارد معین جهت حفظ حقوق زن
بررسی ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده و سایر مواد مرتبط
تشریح مواردی که عدم ثبت آن موجب مجازات است:
نکاح، طلاق، رجوع، فسخ یا انفساخ، تفاسخ
تشریح موارد موجب فسخ و انفساخ نکاح


نظر شما :