اجرای حکم پرداخت مهریه

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۵ کد : ۳۲۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۰
اجرای حکم پرداخت مهریه

سومین نشست از سلسله نشست های مدرسه تابستانه انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با موضوع          « اجرای حکم پرداخت مهریه » در تاریخ 28 / 4 / 1400 با ارائه سرکار خانم مریم حیاتی، معاون مجتمع قضایی صدر برگزار گردید.

ایشان در ابتدا با استناد به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نحوه مطالبه مهریه توسط زوجه از دفاتر اسناد رسمی و ثبت را ارائه فرمودند و به ذکر مزیت هایی برای مطالبه مهریه توسط زوجه از طریق دفاتر ثبت بیان فرمودند. همچنین وظیفه دادگاه خانواده را رسیدگی به دعوای مهریه مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده دانسته و نحوه مطالبه مهریه توسط زوجه از طریق محاکم قضایی توضیح دادند و در ادامه شروط صدور اجراییه توسط دادگاه خانواده را برشمردند. ایشان ضمن بیان ویژگی های اجراییه صادره از دادگاه خانواده، مراحل پیگیری اجرایی در محاکم قضایی و نیز مشخصات ظاهری اجراییه را تبیین نمودند. سپس در ادامه نحوه مطالبه و پرداخت اقسام مختلف مهریه، از قبیل مهریه هایی که وجه رایج هستند را بیان فرموده و در ذیل آن بحث مهریه به نرخ روز، نحوه پرداخت مهریه در صورت فوت یکی از زوجین، زمان ملاک برای تادیه مهریه به صورت وجه نقد را مورد بررسی قرار دادند. همچنین نحوه مطالبه و پرداخت مهریه­هایی که به صورت سکه هستند را ذکر و تفاوت سکه­های طرح قدیمی و طرح جدید، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سکه های طرح قدیم و جدید را فرمودند. معاون مجتمع قضایی صدر، نحوه مطالبه و پرداخت مهریه به صورت اموال غیر منقول و منقول، مهریه به صورت سفرهای زیارتی و سفرهای گردشگری، مهریه ای که هر فردی میتواند آن را بپردازد مثل تهیه ده جهیزیه برای دختران یتیم و نیز مهریه ای که خود زوج موظف به پرداخت آن است، تبیین فرمودند. در انتها به سوالات اصلی و رایج در خصوص مهریه از قبیل امکان ممنوع الخروجی محکوم علیه پرداخت مهریه، ادامه دار بودن ممنوع الخروجی تا پایان پرداخت اقساط مگر با پرداخت تامین مناسب و شیوه های مندرج در قانون، عدم امکان بازداشت محکوم علیه پرداخت مهریه، اقسام مستثنیات دین و عدم امکان توقیف آن ها به عنوان مهریه، تقسیط مهریه یا تبدیل آن و نحوه مطالبه و اجرای مهر در این دو حالت، پرداختند. در پایان جلسه، پرسش و پاسخ هایی در خصوص پرداخت مهریه و اجرای احکام مربوط به آن صورت گرفت.


( ۲ )

نظر شما :