فریب در ازدواج

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۴۱۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۸
فریب در ازدواج

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار می کند:
جلسه نخست کارگاه پرونده خوانی در حوزه جرایم نکاح و خانواده موضوع: فریب در ازدواج
سخنران: سرکارخانم دکتر مریم السادات محقق دامادعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران و عضو کانون وکلا دادگستری مرکز
تاریخ برگزاری: یکشنبه 9 مرداد 1401 ساعت: 16 الی 18
گواهی حضور به صورت الکترونیکی صادر می گردد. جلسه مجازی برگزار خواهد شد

به همت کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران،اولین کارگاه رسمی از سلسله کارگاه های پرونده خوانی با عنوان فریب در ازدواج و با سخنرانی استاد محترم سرکارخانم دکتر مریم السادات محقق داماد یکشنبه ۹ مردادماه به صورت مجازی برگزار گردید.
برخی مطالب جلسه:
کلیات
پیوند مساله فریب در ازدواج با شرط ضمن عقد پیوند وکالت کیفری و حقوقی
زندگی برپایه عدم صداقت مسائلی چون فریب در ازدواج
مسوولیت کیفریمسوولیت مدنی و جبران خسارت معنوی
تشریح عنصر مادی و معنوی جرم مذکور باتوجه به قوانین و رویه قضایی
بررسی نقش خانواده مرتکب به عنوان معاون یا مباشر جرم درصورت احراز شرایط
بررسی ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و ماده ۶۴۷، ۳۷ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی و بیان انتقادات وارده از جمله:
امکان جهات تخفیف نسبت به جرم خانوادگی فریب در ازدواج در سیاست قانونگذار
باوجود عدم امکان متصور بودن انگیزه تشکیل خانواده به عنوان انگیزه شرافتمندانه درراستای لحاظ جهات مخففه در جرم مذکور
عدم اشاره قانونگذار به مقوله کتمان و پنهان کردن عیوب و ایرادات در ماده قانونی به عنوان عملیات فریب در ازدواج
بررسی قابل تامل بودن برخی موارد حاکم بر رویه قضایی ازجمله
محوریت اصل برائت بر مرتکب به علت قائل به تفکیک "فریب" و "ازدواج" در جرم مذکور و لزوم اثبات فریب توسط بزهدیده ولو درصورت وقوع عقد نکاح
محوریت قصد نکاح در احراز سوء نیت خاص بزه و جداگانه بودن مقوله فریب و ازدواج در این جرم
بررسی تفصیلی دو پرونده ذیل جرم فریب در ازدواج و آموزش نکاتِ لازمه.


نظر شما :