اولین نشست از سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

تفاوت هایی که دیده نمیشود (روایتی از نادیده گرفتن‌ اقتضائات جنسیتی در تصمیم‌گیری های خرد و کلان)

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۰ کد : ۳۴۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۳
تفاوت هایی که دیده نمیشود (روایتی از نادیده گرفتن‌ اقتضائات جنسیتی در تصمیم‌گیری های خرد و کلان)

نشست "تفاوت‌هایی که دیده نمی‌شود"با سخنرانی سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی نائب رئیس  انجمن علمی فقه و حقوقو خانواده ایران و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهراندر تاریخ 17 مرداد 1400 توسط کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار شد.

محورهای مطرح شده در جلسه به شرح زیر می‌باشد:

اثبات وجود تفاوت‌ها با تاکید بر آیات قرآن

تفاوت‌های حوزه تکوین وتشریع رویکردهای موجود در بحث

تفاوت‌ها عدالت جنسیتی شباهت

وتفاوت های جنسیتی زن ومرد توجه به اقتضائات جنسیتی در تصمیم‌گیری های خرد و کلان راهکارها


نظر شما :