هشتمین نشست از سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق اداری وکار

۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۳ کد : ۳۵۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۳
تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق اداری وکار

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، هشتمین نشست رسمی از سلسله نشست‌های تفاوت‌های جنسیتی را با عنوان تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق اداری وکار با سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۵ برگزار نمود.

 محورهای جلسه که توسط استاد ارجمند به آن پرداخته شد، عبارت هستند از:

۱) محورهای اصلی جلسه: الف) تساوی یا عدالت جنسیتی ب) بررسی تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق زنان ج) بررسی تساوی یا عدالت جنسیتی در حقوق کار

۲) تاکید قانون برنامه ششم توسعه بر "عدالت جنسیتی"

۳) سیر تطور حقوق زنان: الف) ملک انگاری ب) حجر حقوقی ج) اهلیت حقوقی

۴) مقاله‌های جناب آقای دکتر هدایت نیا در خصوص حقوق زنان با عناوین: الف) مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان ب) مالکیت زنان

۵) نظریه تساوی جنسیتی در حقوق غرب

۶) برابری حقوقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر: تساوی حقوق و تبعیض مثبت نسبت به زنان

۷) خواستگاه نظریه عدالت حقوقی، قرآن کریم است.

۸) مفهوم عدالت حقوقی: الف) عدالت تناسبی ب) عدالت مساواتی

۹) بررسی حقوق زنان در حقوق ایران نشان می‌دهد که این موارد به لحاظ حقوقی وجود دارد: مسئولیت حقوقی، محدودیت حقوقی، محرومیت حقوقی، حمایت حقوقی، اولویت حقوقی و معافیت حقوقی

۱۰) در حقوق کار ایران؛ محرومیت حقوقی، معافیت حقوقی و حمایت حقوقی وجود دارد‌.

۱۱) بررسی قانون کار نشان می‌دهد که؛ ماده ۶ این قانون بر مساوات و برابری همه افراد تاکید دارد. ماده‌های؛ ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ بر لزوم تبعیض مثبت نسبت به زنان تاکید شده است.


نظر شما :