حل دوستانه اختلافات خانوادگی در حقوق تطبیقی با تأکید بر میانجیگری

۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۷ کد : ۳۳۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۰
حل دوستانه اختلافات خانوادگی در حقوق تطبیقی با تأکید بر میانجیگری

گروه حقوق خانواده  پژوهشکده حقوق خصوصی با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و انجمن علمی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی نشست نقد طرح پژوهشی حل اختلاف خانوادگی در حقوق تطبیقی با تاکید بر میانجی گری را در تاریخ 29/6/1399 برگزار کرد.گروه حقوق خانواده  پژوهشکده حقوق خصوصی با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و انجمن علمی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی نشست نقد طرح پژوهشی حل اختلاف خانوادگی در حقوق تطبیقی با تاکید بر میانجی گری را در تاریخ 29/6/1399 برگزار کرد.


نظر شما :