آزادی اراده والدین و حقوق فرزندان

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۵ کد : ۳۲۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۳
آزادی اراده والدین و حقوق فرزندان

پنجمین نشست از سلسله نشست های مدرسه تابستانه انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با موضوع          « آزادی اراده والدین و حقوق فرزندان » در تاریخ 12 / 5 / 1400 با ارائه سرکار خانم دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، و جناب آقای دکتر سجاد صفری، رئیس شعبه 244 دادگاه خانواده ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار گردید.

در بخش نخست جلسه، خانم دکتر پورعبدالله، به تبیین مفهوم اراده و آزادی اراده پرداختند و آن را منشا حقوق و متاثر از تکالیف و قوانین دانستند که در جهت تامین مصالح میباشد. سپس به حدود آزادی اراده در نظم عمومی، قانون امری و اخلاق حسنه پرداختند. ایشان پس از تبیین مفاهیم مذکور، به مفهوم حضانت و حکم آن پرداخته و مباشرت والدین در تکلیف حضانت را واجد مصلحت ملزمه دانستند. همچنین به شبهات و اختلاف نظرهایی در باب حضانت پرداختند و رسیدن به بلوغ و رشد را پایان حضانت والدین و تعارض اراده والدین و فرزندان، بیان نمودند. ایشان در ادامه به بحث نفقه فرزندان، ولایت بر نفس و مال فرزندان پرداخته و در باب ولایت بر نفس فرزندان، اقسام پنجگانه تربیت، زمان و مراحل تربیت را تبیین فرمودند. در انتهای بحث، مدیر محترم گروه فقه و حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام، الزامات متوجه اراده والدین و اصل آزادی قرارداد در روابط والد فرزندی را مورد بررسی قرار دادند.

پس از ارائه خانم دکتر پور عبدالله، جناب آقای صفری، رئیس شعبه 244 دادگاه خانواده ایران، ضمن تبیین مفهوم آزادی اراده والدین و حقوق فرزندان، فرزند و جامعه را دو طرف حقوق و آزادی ها در ارتباط والدین و فرزندان دانستند و 4 حق قانونیِ « حق بر نسب »، « حق بر حضانت و نگهداری طفل »، « حق بر دریافت نفقه » و « حق بر ملاقات با هر یک از والدین » را برای فرزندان، با توجه به موادی از قانون مدنی تبیین نمودند. سپس مطابق ماده 41 و 45 قانون حمایت خانواده و نیز طبق ماده 1172 و 1173 قانون مدنی، به بحث قانونی آزادی اراده والدین و دخالت جامعه پرداختند و به طور خاص مواضع تعارض در نسب را به عنوان یکی از حقوق قانونی کودکان، در دو حالت توافق زوجین در پذیرش نسب و توافق آنها در عدم پذیرش نسب مورد بررسی قرار دادند. ایشان به مواضع تعارض در دیگر حقوق قانونی کودکان یعنی حضانت و نگهداری، ملاقات اطفال و نفقه فرزند پرداختند و تعارض را در هر مورد به طور ویژه تبیین فرمودند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ میان ارائه دهندگان محترم و حضار صورت گرفت.


نظر شما :