اخبار

اولین رویداد رادمان با موضوع کارآفرینی بانوان

اولین رویداد رادمان با موضوع کارآفرینی بانوان برگزار شد

نخستین رویداد رادمان با موضوع کارافرینی بانوان با ارائه‌ی دکتر امیر عسگری، مدیر عامل بنیاد توسعه‌ی علم و فناوری خوارزمی، در خصوص” چیستی و کارکرد زیست بوم کسب‌وکاری ایران" به همت انجمن دبیرخانه کارآفرینی اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار شد .

ادامه مطلب