سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی

۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۹ کد : ۳۴۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۳
سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی

سلسله نشست های تفاوت های جنسیتی توسطکمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار شد.


نظر شما :