نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه یوسفی طوسی-عاطفه عباسی(تنظیم نشده)
حق سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه یوسفی طوسی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقره-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سحر نیک‌پور-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورودپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا میرزا زاده-لیلا سادات اسدی(تنظیم نشده)
ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم مهاجری-معصومه مظاهری(تنظیم نشده)
جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رقیه سادات مومن-صدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه منفرد مسقانی-محیا صفاری‌نیا(تنظیم نشده)
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامی-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فر-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)