اساسنامه کمیته دانشجویی

باسمه‌تعالی

کمیته دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

کمیته دانشجوییِ انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران ازاین‌پس در این اساسنامه کمیته دانشجویی نامیده می‌شود به استناد ماده 16 اساسنامه انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، با حضور دانشجویانِ و دانش‌آموختگان در دو رشته حقوق و فقه تعدادی از دانشگاه های  شهر تهران از تابستان 1400 به‌منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی دانشجویان، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند ، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و اخلاق اسلامی  درحوزه خانواده به فعالیت می‌پردازد.

بخش اول: کلیات و اهداف

ماده 1 ـ کمیته دانشجویی متشکل از دانشجویان فقه و حقوق علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی از هر دانشگاهی است.

ماده 2 ـ کمیته دانشجویی، تشکیلاتی دانشجویی، غیرانتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از نمایندگان دانشجویان در رشته‌های مرتبط با خانواده است که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل آن تشکیل‌شده و به فعالیت می‌پردازد.

ماده 3 ـ فعالیت‌های علمی در جهت تحقق ارزش‌های اسلامی و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده عبارت‌اند از

1 ـ مناظره و نقد علمی جهت رفع شبهات

 2 ـ هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی در جهت رفع چالش‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی

 3 ـ مطالعات و پژوهش‌های علمی در سبک و کیفیت زندگی اسلامی

 4 ـ نشر و ترویج یافته‌های علمی در جهت ارائه الگو در خانواده اسلامی

 5 ـ فعالیت‌های کمک‌آموزشی

تبصره - برخی از مصادیق و عرصه‌های فعالیت کمیته دانشجویی عبارت‌اند از:

 1.  برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی
 2.  برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، اجلاس‌ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)
 3.  تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فیلم‌های علمی ـ آموزشی
 4.  برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی و قضایی
 5. اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن

ماده 4 ـ اهداف تشکیل و فعالیت کمیته دانشجویی عبارت‌اند از

 1.  ایجاد زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش‌آموختگان و بهره‌گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه‌ها
 2. افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت‌ها
 3. حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
 4. تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش‌های مختلف جامعه ازجمله دستگاه قضا و قوه مقننه
 5. تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت‌علمی

بخش دوم: ارکان و تشکیلات

ماده 5 ـ اعضا

الف: اعضای پیوسته شامل

انجمن‌های دانشجویی فعال در حوزه فقه و حقوق خانواده و حوزه‌های مرتبط

دانش‌آموختگان فعال در حوزه فقه و حقوق خانواده و حوزه‌های مرتبط

ب- اعضای افتخاری

ماده 6 ـ شورای مدیریت کمیته

این شورا متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل است که با معرفی انجمن‌های دانشجویی مرتبط با رشته فقه و رشته حقوق در دانشگاه‌ها و حضور دو نماینده از انجمن فقه و حقوق خانواده ایران با تأیید هیئت‌مدیره انجمن تشکیل می‌گردد.

کلیه فعالیت‌های این کمیته تحت نظارت هیئت‌مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران  است. لذا شورای مدیریت موظف هست هر سه ماه یک‌بار گزارش فعالیت‌های کمیته را به هیئت‌مدیره ارائه نموده و پیشنهاد‌ها کمیته را به تصویب هیئت‌مدیره برسانند.

ماده 7- وظایف شورای مدیریت عبارت‌اند از

 1.  جذب دانشجویان علاقه‌مند و خلاق به فعالیت‌های علمی پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این‌گونه فعالیت‌ها
 2.  برنامه‌ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادواری و سالانه کمیته
 3.  برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های علمی مرتبط
 4.  برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت‌های مشترک
 5.  برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی
 6. همکاری و ارتباط مستمر با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن
 7.  تشکیل کمیته‌های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آن‌ها
 8. برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد
 9. حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات کمیته دانشجویی
 10. تأمین و تصویب هزینه‌های مالی برنامه‌ها، تنظیم و ارائه گزارش مالی کمیته به‌طور سالانه و ارسال آن به هیئت‌مدیره انجمن
 11. تدوین برنامه‌های سالانه و ارائه آن به رئیس هیئت‌مدیره

ماده 8 ـ شورای مدیریت کمیته یکی از اعضای خود را به‌عنوان دبیر شورا انتخاب می‌کند و به رئیس هیئت‌مدیره معرفی می‌کند.

تبصره: دبیر شورا مسئولیت برگزاری جلسات شورای مدیریت و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن، ارائه گزارش مستمر به شورای مدیریت و هیئت‌مدیره انجمن را بر عهده دارد.

ماده 9 ـ شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت کمیته دانشجویی به شرح ذیل هست:

1 ـ اشتغال به تحصیل در رشته مرتبط یا دانش‌آموختگانی که از تحصیل آنان در هر مقطع بیش از سه سال نگذشته باشد

2- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

5- معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از 16 نباشد.

ماده 10 ـ مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که برگزار می‌شود توسط هیئت‌مدیره انجمن یا نماینده آنان تأیید گردد.

ماده 11- فعالیت‌های کمیته دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه و صرفاً در عرصه‌های علمی مجاز هست و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسی و ... تخلف محسوب می‌شود.

ماده 12 ـ میزان و نحوه حمایت مالی از طرح‌های مصوب کمیته دانشجویی به تشخیص هیئت‌مدیره انجمن هست.