بررسی چالش‌های قضایی و اجرای آن در مدرسه تابستانه انجمن فقه و حقوق خانواده ایران

۰۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۰ کد : ۴۷۰۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۶

چهارمین مدرسه تابستانه فقه و حقوق خانواده توسط انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران به صورت غیر حضوری در روزهای سه‌شنبه 13، 20 و 27 تیر برگزار شد و به چالش‌های قضایی و اجرای آن شامل اجرای احکام تمکین و حق حبس، صدور احکام نفقه و اجرای آن و گستره اعمال، سقوط و اسقاط حق حبس زوجه با حضور دکتر بزاز بنایی، حسین شفیعی و دکتر مجید حدادی پرداخت. 


( ۱ )

نظر شما :