سلسله نشست های چالش های حقوقی مطالبه مهریه در نظام قضایی ایران

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۷ کد : ۴۱۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۸
سلسله نشست های چالش های حقوقی مطالبه مهریه در نظام قضایی ایران

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار می کند:
دومین مدرسه تابستانه اولین سلسله نشست
سلسله نشست های چالش های حقوقی مطالبه مهریه در نظام قضایی ایران
چالشهای حقوقی مطالبه مهریه در نظام قضایی ایران
افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران (خانم دکتر شکری- مستشار قضایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)زمان:سه شنبه ۱۵ تیر ۱۶_۱۸
تعهد ثالث به پرداخت مهریه (خانم دکتر اسدی- مستشار قضایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)، زمان:سه شنبه ۲۲ تیر ۱۶_۱۸
اجرای حکم پرداخت مهریه (خانم حیاتی- معاون مجتمع قضایی صدر)زمان: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۶_۱۸
نشست نقد و تحلیل قید استطاعت در پرداخت مهریه و آثار آن (دکتر سجاد صفری رییس شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران) و (عاطفه ذبیحی سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه) زمان: سه شنبه ۵ مرداد ۱۶_۱۸
هزینه هر نشست ۳۰ هزار تومان ثبت نام بصورت کامل سلسله نشست اول با احتساب حدود ۱۰ درصد تخفیف ۱۰۰هزار تومان
گواهی معتبر حضور در هر نشست به صورت جداگانه بصورت الکترونیکی صادر می گردد.
جهت ثبت نام با شماره ۰۹۳۵۲۵۵۵۷۵۲ ارتباط برقرار بفرمایید.


( ۱ )

نظر شما :