دومین مسابقه علمی مجازی فقه و حقوق خانواده

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۰ کد : ۴۰۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۸۹
دومین مسابقه علمی مجازی فقه و حقوق خانواده

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری برگزار می‌کند:

دومین مسابقه علمی مجازی فقه و حقوق خانواده 

شرایط شرکت‌کنندگان دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های:1. فقه و مبانی حقوق اسلامی۲. حقوق۳. فقه و حقوق اسلامی۴. مطالعات زنانو طلاب سطح دو حوزه‌های علمیه

محدوده آزمون فصول اول و سوم (ارکان و انواع طلاق) کتاب الطلاق از کتاب تحریرالروضه (تلخیص شرح لمعه) از شهید ثانیمواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰, مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۴۸ قانون مدنی؛ مواد ۲۴ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱زمان آزمون آزمون در دو مرحله تستی و تشریحی مرحله اول (تستی): پنجشنبه 19 اسفند ساعت 10صبحمرحله دوم :تشریحی(زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد)

اساتید و زمان کلاس‌های آمادگی آزمون پنجشنبه 28 بهمن ماهدکتر صفری:خواهران ساعت برگزاری:۸_۱۲دکتر مرویان:برادران ساعت برگزاری:۸_۱۲ پنجشنبه ۶ اسفند ماه دکترصفری:برادرا ن ساعت برگزاری:۸_۱۲دکتر پورعبدالله:خواهران ساعت برگزاری:۸_۱۲


نظر شما :