سلسله نشست های دادگاه خانواده

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۱ کد : ۴۰۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰
سلسله نشست های دادگاه خانواده

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران برگزار می کند:
دومین مدرسه تابستانه
سلسله نشست های دادگاه خانواده
چگونگی ارتقاء کیفیت دادگاه خانواده(دکتر سجاد صفری)۲شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت:۱۶ الی ۱۸
جایگاه مشاوره در دادگاه خانواده و میزان اثر بخشی آن در دعاوی خانواده (دکتر مهدیه محمد تقی زاده _دکتر سید علی کاظمی)۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸
جایگاه فعلی زنان قاضی در قوه قضائیه و فاصله آن با وضع مطلوب(سیده مائده تقوی) ۱۶شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت :۱۶الی ۱۸
گواهی معتبر حضور در هر نشست به صورت جداگانه بصورت الکترونیکی صادر می گردد.
جهت ثبت نام ۰۹۳۵۲۵۵۵۷۵۲ ارتباط برقرار بفرمایید.
لینک ارتباطی در پیام رسان واتس اپ:
https://wa.me/message/IOGWLCZAYZVFP1لینک ارتباطی در پیام‌رسان بله:@anjoman_khanevade


نظر شما :