کارگاه عسر و حرج

۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۰ کد : ۳۳۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۹
کارگاه عسر و حرج

کارگاه مجاری عسرو حرج مورخ 1399/8/5 توسط سرکار خانم دکتر عاطفه عباسیعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) پردیس خواهران  به همت انجمن علمی فقه و حقو ق خانواده ایران برگزار گردید.


نظر شما :