برگزاری دادگاه مجازی توسط دانشجویان انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس خواهران

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۴ کد : ۳۲۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۳

دانشجویان فعال انجمن علمی دانشجویی حقوق پردیس خواهران در روز یکشنبه 27 بهمن ماه در برنامه دادگاه مجازی که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا برگزار شد، شرکت نمودند.

در ابتدای برنامه مریم قصابی حیاتی، معاون مجتمع قضائی شهید صدر تهران، به موضوع استرداد هدایای دوران نامزدی مطابق با قانون مدنی و تشریح جزئیات آن پرداخت.
سپس دکتر محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، پیرامون حقوق زن ایراد سخنرانی نمود.
در بخش دوم برنامه ، دانشجویان انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، به اجرای دادگاهی شبیه‌سازی شده با موضوع "استرداد هدایای نامزدی" پرداختند.
در پرونده مطروحه، خواهان (زوج) با استناد به ماده 1037 قانون مدنی تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی را داشت و دفاع خوانده، مبتنی بر عدم امکان استناد به ماده فوق پس از صورت گرفتن عقد ازدواج قرار داشت.
همزمان با اجرای دادگاه شبیه‌سازی شده، لوایح، وکالتنامه و مستندات ضمیمه شده از پیش طراحی شده متناسب با اجرای دانشجویان در قالب پاورپوینت به نمایش درآمد.
پس از آن دانشجویان انجمن علمی حقوق و انجمن علمی فقه و مبانی حقوق، دادگاهی شبیه سازی شده با موضوع "الزام به تمکین و نفقه" اجرا نمودند. در دادگاه مذکور، زوجه ادعا داشت همسرش او را به خانه محل زندگی مشترک‌شان راه نمی‌دهد و از طرف دیگر، زوج مدعی عدم تمکین همسرش بود.
در این شبیه سازی نیز نمونه دادخواست الزام به تمکین همزمان با اجرای دانشجویان به نمایش درآمد.
پس از پایان هر دو دادگاه شبیه سازی شده، اساتید حاضر در جلسه  به نقد و بررسی نحوه اجرای دانشجویان پرداختند.
معاون مجتمع قضائی شهید صدر تهران در تحلیل دادگاه، نقش خوانده (زوجه) در دادگاه شبیه‌سازی شده دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) را دقیقا مطابق آنچه در دادگاه‌های خانواده رخ می‌دهد دانست و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، استفاده کاملا صحیح از تمامی اصطلاحات حقوقی را نقطه قوت شبیهسازی اجرا شده توسط دانشجویان انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برشمرد.
در پایان، از دانشجویانی که در برگزاری دادگاه های شبیه سازی شده مشارکت داشتند، تقدیر به عمل آمد.


نظر شما :