نیلوفر مقدمی خمامی

نیلوفر مقدمی خمامی

فعالیت‌ها

  • بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا