سمیرا رجبی کنزق

سمیرا رجبی کنزق

فعالیت‌ها

  • صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی زنان و دختران در نظام حقوقی ایران