نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
    
تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه یوسفی طوسیعاطفه عباسی(تنظیم نشده)
حق سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه یوسفی طوسیمریم محقق داماد(تنظیم نشده)
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقرهفائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سحر نیک‌پورفائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورودپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا میرزا زادهلیلا سادات اسدی(تنظیم نشده)
ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم مهاجریمعصومه مظاهری(تنظیم نشده)
جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رقیه سادات مومنصدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه منفرد مسقانیمحیا صفاری‌نیا(تنظیم نشده)
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامیفائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فرفائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)